orgona és nőikar
húsvéti koncert

03.23.

19:00

PÁTY
Szent
II.János Pál-templom

rendhagyó módon pátyon rendezzük a
20. jubileumi évadunk következő koncertjét, melyen őri gergely orgonista lesz a vendégünk.

caplet: messe a trois voix
lèon boëllmann: gótikus szvit
fauré: 2 motetta
mendelssohn: a-dúr szonáta
mendelssohn: 3 motetta

március 23 HÚSVÉTI KONCERT
JUBILEUM III.
június
1 Évadzáró koncert
JUBILEUM IV.

koncert | videó

a ceremony of carols

a 20 éves telki nőikar karácsonyi koncertje

2023.12.16. | telki | sportcsarnok

a telki nőikar a 2023/2024-es évadban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. ez a koncert a második a jubileumi koncertek sorában.

az esten fellépnek még mikus adrienn, hárfaművész, szöginé asztalos enikő zongoraművész, halász károly vezényletével.

a felvételt a buda és környéki televízió készítette

húsvéti koncert | a pátyi katolikus templomban

2024.03.23. szombat | 19:00

ebben az évben rendhagyó helyszínen kerül megrendezésre - az egyébként hagyományosnak mondható - húsvéti koncertünk. a helyszínváltozásra azért került sor, mert ezen az alkalmon a nőikar mellett az orgona kapja a főszerepet.

műsorunkon a karácsonyi koncerthez hasonlóan ismét olyan remekművek szerepelnek, melyeket teljes terjedelmében tűzünk műsorra.

vendégünk őri gergely orgonista, a zeneakadémia hallgatója, illetve a budapest-újpest kertvárosi szent istván plábánia orgonistája lesz, akit szólóban is hallhatunk a koncert során.

a telki nőikar ebben az évadban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. ez a koncert a harmadik a jubileumi koncertek sorában.

őri gergely | orgonista...

a budapesti zeneakadémia orgona tanszakának hallgatója, valamint az újpest-kertvárosi szent istván plébánia kántor-orgonistája.

orgona tanulmányait 2012-ben kezdte meg és bár a hangszer az első pillanattól kezdve rabul ejtette, a budapesti piarista gimnáziumban megszerzett érettségi után a budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetemre jelentkezett és itt szerzett közlekedésmérnöki mesterdiplomát. az aktív zenélést és koncertezést műegyetemi évei alatt is folytatta, majd 2023-ban felvételt nyert a zeneakadémiára szabó balázs tanszakára.

munkáját 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban az emberi erőforrás támogatáskezelő a nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíjával ismerte el.

telki nőikar

a telki nőikar 2003 decemberében alakult néhány lelkes, zenét szerető és énekelni vágyó taggal. az évek során a környező településekről is többen csatlakoztak. a kórustagok közül többen tanultak valamilyen hangszeren vagy évekig énekeltek más kórusokban.

az eltelt 20 év alatt mintegy közel 300 darabból álló repertoárt alakítottak ki, mely a reneszánsz daraboktól a kortárs zeneszerzők művein át sokfajta stílust reprezentál, egyházi és világi témában egyaránt.

eredeti céljukból, hogy saját kedvtelésükre énekeljenek, mára a zsámbéki-medence településeinek rendezvényein, jótékonysági koncerteken, kórustalálkozókon, bel- és külföldön gyakran fellépő kórussá váltak. szívesen működnek együtt más kórusokkal.

's' halász károly | művészeti vezető | karnagy | zeneszerző...

...a telki nőikar vezetését 2023 elején vette át.

...emellett a filmhatás és a fisher's company alapítója és művészeti vezetője.

fő profilja a zeneszerzés. alkotásai egyben összművészeti kompozíciók. leggyakrabban tánccal egészül ki a színpadkép, de festmény, grafika, fotó és természetesen irodalmi mű is készült már a filmekére hasonlító zenéjére.

a felnőtt közönségnek szánt művek és nagyobb produkciók (origo, filmhatás, világok, falak között) mellett az utóbbi években egyre több alkalommal alkotott gyerekeknek szánt művet (a kis herceg, a hókirálynő), valamint filmzeneszerzőként (cop mortem) is hallható volt zenéje.

az eklekta énekegyüttes és a sambucus choral alapító karnagya.

orgona és nőikar

a telki nőikar húsvéti koncertje

páty | szent II. jános pál-templom

2024.03.23. szombat | 19:00

ebben az évben rendhagyó helyszínen kerül megrendezésre - az egyébként hagyományosnak mondható - húsvéti koncertünk. a helyszínváltozásra azért került sor, mert ezen az alkalmon a nőikar mellett az orgona kapja a főszerepet.

műsorunkon a karácsonyi koncerthez hasonlóan ismét olyan remekművek szerepelnek, melyeket teljes terjedelmében tűzünk műsorra.

vendégünk őri gergely orgonista, a zeneakadémia hallgatója, illetve a budapest-újpest kertvárosi szent istván plábánia orgonistája lesz, akit szólóban is hallhatunk a koncert során.

a telki nőikar ebben az évadban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. ez a koncert a harmadik a jubileumi koncertek sorában.

ANDRÉ CAPLET (1878-1925)

MESSE A TROIS VOIX - mise három hangra

a katolikus szentmise állandó részei közül a credo (a hiszekegy) hiányzik, de ötödik tételként szerepel az o salutaris hostia, aquinói szent tamás, a középkori skolasztikus teológus XIII. századi úrnapi himnuszának utolsó két versszaka, melyet általában az oltáriszentség kihelyezésekor szoktak énekelni.

három szólamú nőikar

1. kyrie

uram, irgalmazz! uram, irgalmazz! krisztus, kegyelmezz! krisztus, kegyelmezz! uram, irgalmazz! uram, irgalmazz!

2. gloria

dicsőség a magasságban istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked nagy dicsőségedért, urunk és istenünk, mennyei király, mindenható atyaisten. urunk, jézus krisztus, egyszülött fiú, urunk és istenünk, isten báránya, az atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket! te az atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a szent, te vagy az úr, te vagy az egyetlen fölség, jézus krisztus, a szentlélekkel együtt, az atyaisten dicsőségében. amen.

3. sanctus

szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség ura, istene. dicsőséged betölti a mennyet és a földet. hozsanna a magasságban. áldott, aki jön az úr nevében, hozsanna a magasságban.

4. agnus dei

isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

5. o salutaris

ó üdvösséges áldozat, ki eget nyitsz néped előtt: ellenség hoz reánk hadat, küldj segítséget, adj erőt! egy-háromságos istenünk, örök dicsőség teneked, ki a hazában minekünk adsz határtalan életet.
(sík sándor fordítása)

lèon boëllmann (1862-1897)

GÓTIKUS SZVIT - TOCCATA

orgona
Gabriel Fauré (1845-1924)

DEUX MOTETS - KÉT MOTETTA

szólók / három szólamú nőikar / orgona

1. ave verum corpus

XIII. századi himnusz, amit hagyományosan úrfelmutatáskor énekeltek.

üdvözlégy, igaz test, ki szűz máriától születtél, valóságosan szenvedtél és feláldoztattál a keresztfán az emberért!
kinek átvert oldalából víz és vér folyt, add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is!
ó édes jézus, ó kegyes jézus, ó mária fia, jézus, irgalmazz nekem! ámen.

2. tantum ergo sacramentum

a leggyakrabban használt szentségi énekek egyike, eredetileg aquinói szent tamás himnusza a legméltóságosabb oltáriszentséghez, melynek ezt a két utolsó versszakát az úrnapi esti imaórában, valamint szentségi áldáskor vagy szentségi körmenet során énekelnek.

méltó ezt a nagy szentséget térdre hullva áldani, és a régi szövetséget új rítussal váltani,
pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai!
az atyának és fiának légyen áldás, dicsőség, üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék, s aki kettejükből árad: a lélek is áldassék! ámen.
(babits mihály fordítása)

felix mendelssohn-bartholdy (1809-1847)

A-DÚR SZONÁTA - 1.TÉTEL

orgona
felix mendelssohn-bartholdy (1809-1847)

DREI MOTETTEN - HÁROM MOTETTA

a tételek szövege a bibliából és az egyházi év liturgiájából vett idézetekből áll. Az első tétel az adventi időszak egyik antifónájának szövegére épül, a második tétel az ünnepi zsolozsmában használt zsoltárverseket használ, a harmadik tétel pedig a húsvéti szertartás szentírási részeit és a húsvéti szekvencia részletét zenésíti meg.

szólók / három és négyszólamú nőikar / orgona

1. veni domine

jöjj el már, és ne késsél, uram, könnyíts néped terheinek súlyán! Hívd vissza a száműzötteket a te országodba. ébreszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy megmentsél minket. jöjj el, és ne késsél, uram!

2. laudate pueri

1. kórus: magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét! Az Úr neve áldott most és mindörökké!
2. tercett: boldogok, akik az urat félik, akik az ő útjain járnak.

3. surrexit pastor bonus

1. kórus: feltámadt a jó pásztor, aki életét adta juhaiért, és aki nyájáért hajlandó volt meghalni, alleluja.
2. duett: elvitték uramat, és nem tudom, hová tették. ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy elvihessem magammal.
3. alt szóló: feltámadt reményem, krisztus!
4. kórus: feltámadt reményem, krisztus, előttetek megy galileába, alleluja.


A
TELKI NŐIKAR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BEMUTATJA A TELKI NŐIKAR PRODUKCIÓJÁT
'ORGONA ÉS NŐIKAR'
ORGONA ŐRI GERGELY
KÓRUS ASZTALOS RÉKA BENEDEK LILI BORDÁS-VARGA NÓRA CSÁSZI ANDREA
DEMJÉN KATALIN DURA EMESE FÖLDVÁRY KINGA dr.FÖLDVÁRY ZSUZSANNA
dr.GÁLL-FÓRIS BERNADETT HOLLANDAY ANDREA dr.JOÓ GYÖRGYI JÓZAN ESZTER
KIRÁLY-KORENCHY ZITA dr KISFALVI CSILLA KOZMA SAROLTA KRISTON-KATONA ZSUZSA
KUN BARBARA LÁNG NOÉMI MIKOSS ANNA MOLNÁR TÜNDE MORVAI ZOLTÁNNÉ "IRÉN"
PÉNZESNÉ ROZSITS ÁGNES SZANYI SZILVIA SZILÁGYI MELINDA SZŰCS BLANKA
TARÓDI MÁRIA TURCSÁN LÁSZLÓNÉ "ANIKÓ" ZÁBRÁCZKI KARINA

FŐSZERVEZŐ LÁNG NOÉMI MARKETING DURA EMESE KARNAGY HALÁSZ KÁROLY

fotók a telki nőikarról

a telki nőikar tagjai

ASZTALOS RÉKA BENEDEK LILI BORDÁS-VARGA NÓRA
CSÁSZI ANDREA DEMJÉN KATALIN DURA EMESE FÖLDVÁRY KINGA
dr.FÖLDVÁRY ZSUZSANNA dr.GÁLL-FÓRIS BERNADETT
HOLLANDAY ANDREA dr.JOÓ GYÖRGYI JÓZAN ESZTER
KIRÁLY-KORENCHY ZITA dr KISFALVI CSILLA KOZMA SAROLTA
KRISTON-KATONA ZSUZSA KUN BARBARA LÁNG NOÉMI
M
IKOSS ANNA MORVAI ZOLTÁNNÉ "IRÉN" PÉNZESNÉ ROZSITS ÁGNES
SZILÁGYI MELINDA SZŰCS BLANKA TARÓDI MÁRIA
TURCSÁN LÁSZLÓNÉ "ANIKÓ" ZÁBRÁCZKI KARINA


KARNAGY HALÁSZ KÁROLY

csatlakozz az együtteshez!

amennyiben szeretsz énekelni, ha úgy érzed jó lenne egy közösséghez tartozni, ha a szórakozás mellett szeretnél fejlődni is, gyere és énekelj velünk!

mivel nőikarként működünk, így a kórusba csak női tagokat várunk.

nem árt, ha tudsz kottát olvasni, de nem feltétel. a legfontosabb elvárás, hogy a kórus próbáin, koncertjein és egyéb programjain részt vegyél.

a próbáinkat hetente egyszer tartjuk szerdai napon, 19:00-21:30 között a kodolányi jános közösségi házban.

évente 3-4 állandó koncert megtartása a cél, melyeket rendszerint valamilyen kiemelt eseményhez (pl. karácsony, húsvét, évadzáró koncert) kapcsolunk, és persze emellett külső felkéréseket is vállal az együttes

a közösségépítés céljából évente 2 alkalommal teljes hétvégén át tartó programokat szervezünk, illetve időszakosan utazások is létrejöhetnek.

kórusunk szakmai vezetését karnagyunk, halász károly végzi, aki a telki nőikar mellett a filmhatás csoport művészeti vezetője és a sambucus choral karnagya, valamint zeneszerző is. a magas szakmai színvonalra 19 éves tapasztalata a garancia.

többet is megtudhatsz róla a halaszkaroly.hu oldalon.

az együttes jogi alapját a telki nőikar közhasznú egyesület adja, melybe minden kórustagnak be kell lépnie.

az egyesületben tagdíjat szükséges fizetni, ebből finanszírozzuk a kórus működését.
igyekszünk minden programot úgy szervezni, hogy az további terhet ne jelentsen tagjaink számára. ezt pályázatok, 1%, illetve adományok gyűjtése által érjük el.

a programot alapvetően ma élő szerzők műveiből állítjuk össze, mivel egyik célunk, hogy a közönséghez minél több új alkotást tudjunk eljuttatni. de természetesen a repertoárban valamennyi művészeti korból találhatók művek. ezt elsősorban az egyes koncertek tematikája határozza meg.

a művek nehézségi foka eltérő, könnyebben és nehezebben megtanulható darabok is előfordulnak.

a tanulási folyamat során minden segítséget megadunk, például otthon hallgatható szólamanyag, szólamvezetők által tartott szólampróbák, hangképzés, precíz vezetésű próbák formájában.

ha szeretnél belépni az együttesbe, a 'kapcsolat' menüpontban található elérhetőségeink valamelyikén vedd fel velünk a kapcsolatot, ahol minden kérdésedre választ kapsz.

ezt követően máris beülhetsz a próbákra, ahol próbára teheted magad. a szólamvezetők már az első alkalommal segítséget fognak adni.

nem gond, ha nincs tapasztalatod és azt sem tudod, milyen hangfekvésben kellene énekelned, majd mi segítünk és együtt kiderítjük.

amennyiben a próbák során úgy tapasztaljuk, hogy együtt tudunk működni, akkor a tagságot a belépő nyilatkozat kitöltésével pecsételjük meg.

ettől a pillanattól kezdve teljes jogú taggá válsz.

írj nekünk!

ha koncertjeinkkel kapcsolatban érdeklődnél, vagy csak egyszerűen beszélni szeretnél velünk, esetleg megosztanád a véleményed, írj, hívj, keress minket az alábbi elérhetőségeken.

Írj nekünk!

Privacy policy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Determination of personal information of users

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

 1. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum:
  1. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.
  2. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.
 2. There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.
 3. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Reasons for collecting and processing user personal information

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text.

 1. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters.
 2. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet:
  1. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged;
  2. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages;
  3. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like);
  4. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text;

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. Link the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.